Hukuk Forum Sitesi - Hukuk ve hayata dair her şey!
02 Mayıs 2016, 03:21:06 *
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Orjinal Tema Chip Kırmızı Chip Ateş Kırmızı Chip Şeftali Chip Kahve Chip Deli Mavi Chip Dark Mavi Chip Lavanta Chip Yeşil Chip Rize Yeşili Chip Siyah Chip Gri    Forum Renklerini Kendinize Göre Seçmek İçin Üst Taraftaki Renk Sekmelerini Tıklayınız.
 
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Bu Konuyu Gönder  |  Yazdır  
Gönderen Konu: UYAP üzerinden araç haczi, tapu, ticaret sicil ve diğer bilgilere ulaşım imkanı  (Okunma Sayısı 50645 defa)
 
18 Haziran 2009, 08:21:25
kilimanjaro
Yönetici
*****

Karma +4/-4
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2410

SAYGINLIK
Üyelik Bilgileri
UYAP'ta tapu, trafik ve ticaret sicil kayıtları artık sorgulanabiliyor, üstelik tüm Türkiye'deki kayıtları görebilme imkanı var (tapu dairelerine gittiğinizde sadece kendi bölgeleri dahilindeki kayıtları görebiliyorlar). Talebinize göre (mesela talebinizi, "UYAP-TAKBİS yoluyla borçlu adına kayıtlı gayrimenkul bulunup bulunmadığının sorgulanması; bulunması halinde ilgili tapu müdürlüğüne gayrimenkulün haczine dair müzekkere gönderilmesini talep ederim" şeklinde açabilirsiniz) borçlu adına gayrimenkule rastlanması halinde, icra dairesi parsel numarasını belirtip ilgili tapu dairesine haciz müzekkeresini yazıyor. Trafik kayıtlarında borçlu adına araç bulunması halinde ise, icra dairesi UYAP üzerinden ulaşabildiği trafik kayıtlarına doğrudan haciz şerhi işleyebiliyor, yani bu konuda müzekkere yazmaya bile gerek kalmıyor. Fakat UYAP üzerinden sorgulamanın doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. İcra memurları çoğu zaman sadece T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapıyor; halbuki T.C. kimlik numarası 2002'den sonraki tesciller için geçerli, önceki tescillerde T.C. kimlik numarası bulunmuyor. Bu sebeple isimden de sorgulatmak gerekiyor. Alınan bilgilere göre tapularda sadece 2006 yılından sonraki kayıtlar UYAP'tan görülebiliyor, önceki kayıtlar için eski usul işlem yapılması gerekiyor. Zamanla tüm kurumların kullandıkları sistemlerin UYAP'a tam olarak açılması bekleniyor. Bu yolla borçlunun mevcuduna kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi mümkün hale gelecek.

Tabii burada bankalarla ilgili olarak da mutlaka bir çalışma yapılması ve öncelikle İcra ve İflas Kanunu'nun 89. maddesinde yer alan, "Haciz ihbarnamesi, bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir." şeklindeki hükmün kaldırılarak bunun yerine (tıpkı kamu alacaklarında olduğu gibi) haciz ihbarnamesini alan banka genel müdürlüğünün veya banka şubesinin tüm şubeler bazında araştırma yapmasını amir bir hükmün getirilmesi gerekecektir. Bankalar çok uzun bir zamandır tüm şubeleriyle entegre bir sistem kullandıkları ve gelen haciz ihbarnamesinde borçlunun başka şubelerdeki hesaplarını kolaylıkla görebildikleri halde, maalesef bu çok eski kalan yasal düzenleme sayesinde alacaklı için hayati önem taşıyan diğer şubelerdeki hesaplarla ilgili bilgi vermeye ve doğal olarak da işlem yapmaya yanaşmıyorlar. Bu durumun da en kısa zamanda değiştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net kilimanjaro İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

18 Haziran 2009, 08:24:08
kilimanjaro
Yönetici
*****

Karma +4/-4
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2410

SAYGINLIK
Üyelik Bilgileri
T.C.
DENİZLİ
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2009/604
KARAR NO : 2009/567
HAKİM : VELİ BEYDOĞAN 33364
KATİP : YÜCEL SÖNMEZ 58379
DAVACI : SÖNMEZ YÜCEIŞIK İNŞAAT VE SIHHI TES MAL SAN VE TİC A Ş -
VEKİLİ : Av. SERHAT OĞUZ DEMİRCİ - Mesutbey İşhanı Kat:4 No:35 Denizli Merkez/ DENİZLİ
DAVA : Şikayet
DAVA TARİHİ : 09/06/2009
KARAR TARİHİ : 09/06/2009
Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet davasının evrak üzeri yapılan incelemesi sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili şikayet dilekçesinde özetle borçlu Recep ÇETİN ve Özgökay İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine Denizli 3. İcra Müdürlüğünün 2007/3744 Esas sayılı dosyası ile başlattıkları icra takibinde borçlular adına kayıtla araçların UYAP üzerinden kayden haczi için 28.05.2009 tarihinde icra takip dosyasında talep açtıklarını, taleplerinin icra müdürlüğünce “doğrudan haciz işleneceği hususunda kendilerine kanunla bir görev ve yetki verilmediği ancak İİK.nun 357, 359 ve 367. maddeleri gereğince ilgili kurumlara yazı yazılmak suretiyle haczin tatbik edilebileceğinden” bahisle UYAP üzerinden borçluların araçların tespiti ile trafik kayıtlarına haciz konulması yönündeki taleplerinin reddine karar verildiğini, anılan kararın Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenen konuya ilişkin protokole aykırılık teşkil ettiğini belirterek icra müdürlüğünün 28.05.2009 tarihli kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini şikayet yolu ile talep ve dava etmiştir.
Şikayetin niteliği gereği mahkememizce duruşma açılmasına lüzum görülmeyerek dosya üzerinden inceleme yapılmıştır.
Her ne kadar şikayetçi vekili borçlular adına trafikte kayıtlı araçların UYAP marifetiyle tespit edilerek yine UYAP üzerinden bu araçlar üzerine Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenmiş protokol gerekçe gösterilerek haciz konulması talep olunmuş ise de, İİK.nun 357. maddesine göre “icra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeye alakadarlar, mecburdur” yönündeki düzenlemesi, yine İİK.nun 359. maddesindeki “icra memurları yaptıkları muamemelerden dolayı her daire ve makam ile doğrudan doğruya muhabere edebilirler” şeklindeki düzenlemesi ile yine aynı kanunun 367. maddesindeki “icra veya iflas dairelerinin borçlunun mevcuduna dair isteyeceği bütün malumatı hakiki ve hükmi her şahıs derhal vermeye ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur” yönündeki düzenlemeler karşısında müşteki vekilince Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlendiği belirtilen protokol gerekçe gösterilerek UYAP üzerinden haciz konulması isteği karşısında yukarıda belirtilen İİK.nun 357, 359 ve 367. maddeleri halen yürürlükte olup, sözkonusu protokolün anılan işbu maddelerde öngörülen yasal düzenlemeleri hükümden düşürdüğünün kabulü mümkün olmadığı gibi aksine düşüncenin protokol hükümlerine yasal düzenleme karşısında üstünlük tanımak anlamını teşkil edeceğinden, ayrıca UYAP sisteminin halen olması gereken düzeyde verimli bir şekilde çalışmayışı, zaman zaman günlerce UYAP sistemiyle bağlantı kurulamayışı, aynı isim ve soyisimde benzer şahısların adlarına kayıtlı araçların tespiti halinde gerçekte takip borçlusu olmayan şahısların haciz tehdidi altında kalma ihtimalleri ve icra dairelerindeki dosya sayısının yoğunluğu, personel yetersizliği dikkate alındığında, yoğun iş temposu içerisinde bulunan icra dairelerinin böyle bir uygulamayla daha fazla çalışamaz hale geleceği dikkate alınarak icra dairesindeki takip işlemlerinin süratle yerine getirilebilmesinde, icra müdürlüğü işleminde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından mahkememizce yerinde görülmeyen şikayetin reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere.
Şikayetin REDDİNE,
Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
Şikayetçi tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda verilen karar, yasa yolu açık olmak üzere, tarafların yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 09.06.2009
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net kilimanjaro İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

20 Temmuz 2009, 09:05:10
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1862

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
UYAP üzerinden daha bir çok şey yapılması planlanıyor. Ancak UYAP sisteminin kuruluşu üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen hala sistem temel konularda bile (dosya kaydı, bilgi girişi, vs.) sağlıklı olarak çalışmıyor maalesef. O kadar ki, adliyelerde "UYAP çalışmıyor" sözlerini işitmek bizlere hiç mi hiç şaşırtıcı gelmiyor artık; bu feci duruma biz bile alıştık. Halbuki bir ameliyathanede elektriklerin bir an bile kesilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ne kadar hayati önemde ise, en az o kadar adliyelerde de bu tür işlerin sağlıklı ve KESİNTİSİZ yürümesi önem taşıyor. Nasıl ki ABD'de kırk yılda bir elektrikler kesildiğinde halk şaşkına dönüyor, UYAP sistemi için de böyle mükemmel bir alt yapının kurulması gerekir. Bu açıdan, bence UYAP sistemine yeni yükler getirerek çalışmasını daha da yavaşlatmak yerine öncelikle sistemin kesintisiz ve tam randımanla çalışabilmesi için gerekli teknik altyapının sağlanması ve bu alandaki eksikliklerin hızla giderilmesi çok daha mantıklı olurdu.

Öte yandan, icra dairelerindeki eski haliyle bile çok yetersiz durumdaki personel kadrosuyla bu yeni yüklenen vazifeler nasıl gördürülecektir? Daha şimdiden icra müdürleri ve yardımcıları bu durumdan haklı olarak şikayet etmeye başlamıştır. Bu değişiklik sayesinde ilgili kuruma müzekkere yazdırılıp gönderilmesine gerek kalmadan anında hacizlerin konulup gerekli bilgilerin alınması hedefleniyor ama kısıtlı personelle binlerce dosyaya bakmak durumunda kalan icra müdürlüklerinde işlem bekleyen dosyaların masalarda yığılmasını ve günlerce sıra beklemesini nasıl önleyeceksiniz? Ki nitekim yoğun çalışan bir çok yerde vaziyet bundan farklı olmamıştır. Zaten çok uzun bir zamandır İstanbul gibi yoğun çalışılan yerlerde aslında icra dairesi memurları tarafından yapılması gereken bir çok işi (müzekkere, talimat, haciz ihbarnamesi yazımı, vs.) personel yetersizliği sebebiyle fiilen avukatlar yapmak zorunda kalıyordu...

Ayrıca, icra dairelerindeki personeller bile bu son uygulama değişiklikleri hususunda bilgilendirilmediklerinden dem vuruyorlar; böyle radikal bir değişikliğe gidilmeden evvel gerekli bilgilendirmenin yapılmamış olmasına hayret ediyor insan. Son olarak, mevzuatta da gerekli değişikliklerin yapılmadığı, sadece kurumlar arasında imzalanan protokollerle uygulama değişikliğine gidildiği anlaşılıyor ki, bu da son derece yanlış. Siz mevzuata dokunmadan uygulamayı bir anda değiştirirseniz, kimi mahkemeler de yukarıdaki gibi karar verirler; bunun neticesinde de kaos yaşanır ve bu kaostandan da en çok alacağını icra yoluyla hızlı bir şekilde tahsil etmeye çalışan alacaklılar (ve doğal olarak avukatlar) etkilenir. Özetle, bu son uygulamalar biraz "kel başa şimşir tarak" sözünü hatırlatıyor insana Gülümseme

Adalet Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan UYAP ile TAKBİS arasında veri paylaşımını düzenleyen protokol metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/haber1944.doc
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2009, 06:45:15 Gönderen: Av. Yusuf Kaçar » Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

20 Temmuz 2009, 09:12:01
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1862

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Uyap Projesi Güçlendirildi

UYAP; Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıkları, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların fonksiyonlarını kapsayan yargı bilişim projesidir.

· Bakanlık teşkilatı yanında 133 ağır ceza merkezinden 131’i, 577 mülhakat adliyeden 543’ü, 25 bölge idare mahkemesinden 23’ü ve 5 adet CMK’nın 250’nci maddesi ile görevli başsavcı vekilliği olmak üzere toplam 8142 mahkeme, ceza infaz kurumlarının tamamı, 26 adet Adli Tıp Kurumu birimi UYAP işletimine alınmıştır. Bu verilere göre UYAP, ülkemizin % 97’sinde kullanılabilmektedir. İşletime alınan yerlerde yargısal ve idari işlemler UYAP sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(MERNİS), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü(TAKBİS), PTT, Emniyet Genel Müdürlüğü (POLNET), Türkiye Noterler Birliği ve Telekomünikasyon Kurumu ile vatandaşlık numaraları kullanılarak UYAP entegrasyonu sağlanmış olup, mahkemeler tarafından sabıka, nüfus ve ehliyet kayıtları sistemden alınabilmekte ve sistem üzerinden tutuklama ve yakalama sorguları yapılabilmekte, bilgilerin hızlı gelmesinden daha önemlisi sağlıklı gelmesi sağlanmaktadır.

i. MERNIS (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ta taraf olan kişilerin MERNİS’te yer alan nüfus bilgileri elektronik ortamda alıp otomatik olarak UYAP’a kaydedilmektedir. Nüfus Kayıt Örneği de bu kapsamda anında elektronik olarak alınabilmektedir.
ii. ADLİ SİCİL (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ ta taraf olan kişilerin Adli Sicildeki bilgileri elektronik ortamda alıp otomatik olarak UYAP’a kaydedilmektedir.
iii. AKBANK (Aktif Çalışıyor)

· Avukat Portalı vasıtası ile avukatların internet üzerinden dosya açmaları sırasında hesaplanan harçların avukatın hesabından ilgili veznenin hesabına havale edilmesini sağlar.
iv. POLNET (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ta taraf olan kişilerin ehliyet bilgileri POLNET üzerinden anında sorgulanmaktadır.
v. PTT (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ ta yazılmış ve postaya gönderilmiş olan Tebligat Bilgileri PTT tarafında sorgulanabildiği gibi, çıkarılan tebligatın yapılıp yapılmadığı veya hangi safhada olduğu yargı birimlerimiz tarafından takip edilebilmektedir.
vi. TAKBIS (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ ta yer alan kişi ve kurumların gayrimenkul bilgileri sorgulanabilmektedir.
vii. KİHB, Jandarma, Maliye Bakanlığı, Noterler Birliği, Telekomünikasyon Kurulu (Çalışmalar Devam Ediyor).

2. Sistemde, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine uygun olarak, güncel mevzuata göre karar verilmesini ve bu sayede yargıda birliği sağlayan her an güncellenen mevzuat ile içtihat, genelge, mütalaa, örnek karar, emsal yazı ve metinler, şablon yazılar gibi bilgi ve belgelerin yer aldığı bilgi bankası bulunmaktadır. UYAP Mevzuat Programı adında internet üzerinden veya kendi bilgisayarlarına yükleyerek internetin olmadığı ortamlarda da vatandaşların da kullanabildiği bir versiyonu, internet sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mevzuat ve içtihat ihtiyaçlarını karşılamada alternatif kaynaklar oluşturmak için Meşe ve Akip mevzuat firmaları ile anlaşma yapılarak bu programların hâkim ve Cumhuriyet savcıları tarafından ücretsiz olarak edinmeleri sağlanmıştır.

3. Yargı birimleri ve Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatının tamamı internet erişimine kavuşturulmuş, gerekli eğitimler verilerek yargı mensuplarının bilişim okur-yazarlığı en üst seviyeye çıkartılmıştır.

4. UYAP kapsamında hâkim ve Cumhuriyet savcıları başta olmak üzere tüm adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları personeline birer
adet @adalet.gov.tr uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Ayrıca kullanıcıların e-posta hesaplarına internet ortamından da ulaşabilmeleri için web tabanlı olarak sunulmaktadır. Oluşturulan e-Posta grupları ile hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personelin benzer görevdeki meslektaşları ile hızlı iletişim kurma ve bilgi alış verişi yapmaları sağlanmıştır.

5. Serbest Kürsü UYAP kapsamında, kullanıcıların, hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda bilgi alış verişinde bulunması, hukuksal konuları aralarında tartışması, genel bilgilendirme ihtiyacının karşılanması gibi amaçlarla oluşturulmuş adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları, adli tıp kurumları ile Bakanlıkta çalışan personel ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarına hizmet veren açık bir iletişim platformudur.

6. Avukatların, UYAP Avukat Portalını kullanarak, kendilerine Bakanlığımızca verilen sertifikaları ile UYAP Sistemine güvenli giriş yapıp, internet üzerinden elektronik imza ile yeni dava dosyası açabilme, harç ve yargılama masraflarını ödeyebilme, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilme, dava dosyalarına evrak katabilme, bu dosyalardan suret alabilme imkânı sağlanmıştır.

7. Avukatların UYAP’tan internet üzerinden dava açabilmeleri, harç ve yargılama masraflarını çevrim içi (on-line) internet bankacılığı sistemi üzerinden ödeyebilmeleri için Akbank’la 06.09.2006 tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde ağır ceza merkezlerinde Akbank’a mahkeme vezne hesapları açılmıştır. Diğer yandan avukatların e-dava açabilmesi projesine Akbank dışındaki bankaların da dâhil edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda İş Bankası ve TEB ile ön görüşmeler yapılmıştır. Bugüne kadar UYAP sistemini kullanmak amacıyla başvuran 25.000 avukat için güvenlik sertifikası üretilerek kendilerine ulaştırılmıştır.

8. UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi ile vatandaşlar internet ortamında adli ve idari yargı ile icra dairelerinde görülmekte olan dosyaların konusunu, suçun adını, taraflarını, duruşma tarihini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, kararın kabul veya red, mahkumiyet veya beraat gibi safahatı hakkında bilgiye ulaşabilmeleri imkânı sağlanmıştır.

9. Vatandaşların internet üzerinden mobil imza ile UYAP’a bağlanarak yeni dava dosyası açabilme, harç ve yargılama masraflarını ödeyebilme, yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarını inceleyebilme, dava dosyalarına evrak katabilme, bu dosyalardan suret alabilmeleri için TURKCELL ile yapılan teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Protokol çalışmaları devam etmektedir.

10. Vatandaşların dava dosyalarının safahatları hakkında SMS yoluyla bilgilendirilmeleri için AVEA ve TÜRKCELL A.Ş. ile yapılan teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. AVEA A.Ş., bu konuda hazırlanan protokolü imzalamış Bakanlık makamının imzası beklenmektedir. TÜRKCELL ve VODAFONE A.Ş. ise protokolü henüz imzalamamıştır.

http://www.adalet.info/org/uyap
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

20 Temmuz 2009, 09:54:50
kilimanjaro
Yönetici
*****

Karma +4/-4
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2410

SAYGINLIK
Üyelik Bilgileri
GENEL BİLGİLER:

      21. yüzyılın devletleri, hızla artan kamusal talepleri karşılamak, hızlı, verimli ve güvenilir şekilde çalışabilmek için, bilgi ve haberleşme teknolojileri ile tam entegre bir yapı içinde, dinamik bilgi tabanlı çözümlerden azami oranda faydalanmak zorundadır. Günümüzde vatandaşa sunulan hizmetin hızı, güvenilirliği ve performansı da, bilişim teknolojilerinin ne kadar efektif kullanıldığı ile orantılı hale gelmiştir. Bilişim teknolojileri söz konusu olunca, kurumların üretkenliğini ve verimliliğini arttırmak için geliştirilen; ölçeklenebilir, çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı sistemler olan Yönetim Bilişim Sistemleri gündeme ağırlığını koymaktadır.

      Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı projesi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kağıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir.

      Anayasa'mızın 141/son maddesinde “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Ancak günümüzde yargı birimlerinde çalışmaların yoğun emek harcanarak yapıldığı, çok sayıda belge ve kayıt kullanıldığı, bunun ise, zaman ve emek kaybına neden olduğu, işlemleri daha da masraflı hale getirdiği ve hata riskini arttırdığı bir gerçektir.

      Ayrıca son yıllarda oluşan ekonomik krizlerinde etkisiyle artan dava sayısı, personel sayısındaki yetersizlik, haberleşme ve bilgi alışverişinde yaşanan aksaklıklar, harici birimlerden gelmesi gereken bilgilerin geç gelmesi ve teknolojik imkanlardan yoksun olması gibi nedenlerle, yargı faaliyeti yavaş işlemektedir.

      UYAP çok kapsamlı ve birbirinden farklı faaliyetleri içermektedir. Projenin Ana hedefi ise, tüm yargı birimlerini kapsayan iç otomasyonu ve dış birimlerle entegrasyonu sağlayarak, e-Devlet ilkesinin e-Adalet kısmını oluşturarak yargıda kaliteli hizmet vermektir.

      Ayrıca yargının dış kurumlardan bilgi ve belge ihtiyacı, oluşturulan/oluşturulacak entegrasyonlarla elektronik ortamdan güncel ve hızlı bir şekilde karşılanacağından, bu tür bilgileri bekleyen dava/soruşturma dosyalarının daha hızlı tamamlanmasını ve yargılama giderlerinin asgariye indirilmesini sağlayacaktır.

      UYAP, kullanıcılarının kıymetli vakitlerini bürokratik işlemlerden öte dikkatlerini asıl işlerine vermelerini, adaletin daha hızlı tecelli etmesinin sağlanmasını, dava masrafları ile yargı giderlerinin azaltılmasını, kadro açığından kaynaklanan yükü hafifleterek personelin moralinin arttırılmasını ve kaynakların etkin kullanımının sağlanmasını hedeflemektedir.

      UYAP ile; yargı birimlerinde ve Adalet Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinde yürütülen tüm yargı ve destek faaliyetleri, bilgi otomasyonu kapsamına alınmıştır. Türkiye'deki yargı faaliyetleri çerçevesinde oluşan bilgi, belge ve veriler, hem eksiksiz ve tutarlı olarak hem de istenen zamanda ve yerde, ilgili personelin kullanımına sunulmakta, soruşturma ve davalar daha hızlı ve kaliteli olarak sonuca bağlanarak, kararların doğru biçimde icrasına destek olunmakta ve bu sürecin doğal sonucu olarak, vatandaşın bilgi edinmesi kolaylaşmaktadır.

      UYAP, hedefin büyüklüğü nedeniyle aşamalar halinde, test ve pilot birimler üzerinden yürütülmüş, başarının görülmesi üzerine yaygınlaşma safhasına geçilmiştir. UYAP ile bir yandan yazılım çalışmaları yapılırken bir yandan bilgisayar okur yazarlığı konusunda eğitimler verilmiş, bir yandan yerel iletişim ağ altyapıları, bir yandan donanım altyapıları, bir yandan geniş alan ağ altyapıları oluşturulmuş, bir yandan yazılımsal ve donanımsal müdahalelerde bulunacak teknik ekipler oluşturulmuş, bir yandan bürokrasinin üst ve alt kesimlerinde sahiplenmeyi sağlamak için mevzuat değişiklikleri ve kurumsal yapılanmalar gerçekleştirilmiştir. UYAP I ile merkez teşkilat, UYAP II ile ise taşra teşkilatı ele alınmıştır.

YAZILIM ÇALIŞMALARI:

      2001 yılı içinde sistemin bütününü görebilmek için her gruptan en büyük ve en küçüklerden, pilot ve test birimleri seçilmiş, bu birimlerde Sistem Gereksinimleri Analiz Çalışması yapılmıştır. Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında gereksinim ve süreç analizleri yapılıp analiz raporu hazırlanmış, bu analiz raporlarına göre genel sistem mimarisi hazırlanmıştır.

      Proje geliştirilirken alanlarında uzman, bilgisayardan ne bekleyeceğini bilen adalet müfettişleri, adli ve idari yargıdan hâkimler, savcılar, savcılık yazı işleri müdürü, ceza mahkemeleri yazı işleri müdürü, hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü, icra müdürü, cezaevi müdürü, adli tıp doktoru gibi unvanı olan alan uzmanlarından, ekipler oluşturuldu. Bu kişiler UYAP geliştirme ortamlarında analiz aşamasından itibaren görevlendirildiler. Mühendislerle, programcılarla birlikte yıllarca çalıştılar. Yazılımın her aşamasında müdahil oldular.

      Yine sisteme katılması talep edilen veya uygulamada tereddüt doğuracağı şüphesi oluşan konuları değerlendirmek üzere Bakan onayıyla “Hukuk Kesinleştirme Kurulu”, “Ceza Kesinleştirme Kurulu”, “İdari Yargı Kesinleştirme Kurulu”, “İdari İşler Kesinleştirme Kurulu” kuruldu. Bu kurullarda alanlarında uzman, bilgisayardan ne bekleyeceğini bilen, adli yargıdan hâkimler, Cumhuriyet savcıları (CMK 250 maddesiyle yetkili mahkemeler dahil) ve yazı işleri müdürleri ile idari yargıdan Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, İdare Mahkemesi Başkanları, Vergi Mahkemesi Başkanları, hâkimler ve yazı işleri müdürleri görev aldı.

      UYAP yazılımları, 2003 yılı Eylül ayında tamamlandı. Yazılım geliştirimi tamamlandıktan sonra sahadaki uzman kullanıcıların geliştirme ortamında kullanımına ve eleştirilerine açıldı. Gerçek kullanıcılarla laboratuar ortamında 2004 yılı başına kadar yoğun testlerden geçirildi. Bu testlerde tamamlandıktan sonra pilot ve test birimlerinde gerçek ortamda 1 yıllık teste tabi tutuldu.

      2004 yılı başından itibaren pilot ve test birimlerde 344 mahkemede testlere başlandı. İçinde Ankara, İstanbul gibi fiziksel olarak en büyük ve iş yoğunluğu en fazla olan adliyelerimizde gerçek ortamda yoğun yük altında bütün testlerden başarıyla geçti.

      2005 yılı itibariyle ülke geneline yaygınlaştırılmaya başlandı. 2005 yılında 507 mahkeme, 2006 yılında 1.147 mahkeme işletime alındı.

      Bu arada kullanıcılardan gelen her talep ve eleştiri değerlendirilip yeni bir versiyonla sisteme katıldı. Başlangıçta versiyon çıkarma süresi iki günde bir iken, daha sonra haftada bire, daha sonra onbeş günde bire şimdi ise gelen taleplerin azalmasından ve yazılımın stabilitesi yeterince sağlanmış olmasından dolayı ayda bire çekilmiştir. Bu kapsamda tarafımıza iletilmiş hata, istek ve iyileştirme talebi 9.000'i aşmıştır.

      UYAP elektronik imza altyapısı üzerine kurulmuştur. Bilgi ve belgelerin son hali, değişmez ve güvenli bir şekilde veritabanında saklanmakta, yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir.

      Dosyalardaki tüm belge ve evraklar, elektronik ortama aktarıldığından dosyaların arşivlemesi elektronik ortamda yapılmakta, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının arşivdeki dosyalara erişimi daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde olmaktadır. Güvenlik ve gizlilik ilkesi doğrultusunda bu dosyaların sadece ilgili personel tarafından görülmesi sağlanmaktadır.

      Bugün itibarıyla 104 adet Ağır Ceza Merkezi, 48 adet adliye (mülhakat), 22 adet Bölge İdare Mahkemesi, 5 adet CMK 250 md. İle görevli Başsavcı Vekilliğinde toplam 1.998 mahkeme, 226 adet Ceza İnfaz Kurumu, 5 adet Adli Tıp Kurumu birimi, 2 adet Hâkimevi ve 2 sosyal tesiste 17.000'i aşkın kullanıcı on-line UYAP Sistemini kullanmaktadır.

http://www.uyap.gov.tr/sempozyum/sempozyum/uyapvizyon.htm
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net kilimanjaro İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

05 Temmuz 2010, 20:46:01
sarıca
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
borçlunuzun ssk lı olarak bir yerde çalışıp çalışmadığını,çalışığı iş yerinin ünvanını ve iş yeri adresini UYAP tan sorgulatabiliyorsunuz ben yeni öğrendim belki bilmeyenler vardır iye yazayım dedim
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net sarıca İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

02 Mayıs 2011, 12:10:41
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1862

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
UBAP-UYAP Entegrasyon Çalışmaları
Türkiye Barolar Birliği Tarafından; Ulusal Baro Ağı Projesi (UBAP) ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Entegrasyonu Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bilgilendirme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın, 24 Ocak 2011 günü Yargıtay Başkanı Sayın Hasan Gerçeker, 02 Şubat 2011 günü Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Önceki Başkanı Sayın Ali Kaya, 14 Şubat 2011 günü Önceki Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin, Adalet Bakanı Önceki Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Kökçam, 18 Mart 2011 günü Adalet Bakanı Sayın Ahmet Kahraman, Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Sayın Aykut Kılıç, Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Sayın Kenan Özdemir ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Mesut Orta ile yaptığı görüşmelerde varılan mutabakat çerçevesinde Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Merkezi ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın ortaklaşa sürdürdükleri  toplantılar sonucunda;

   1. Vergi dairelerince UYAP’tan alınan veriler doğrultusunda avukatlara yönelik olarak yapılan vergi incelemelerinde talimat dosyaları, Yargıtay bozması sonrasında yeni numara alan dosyalar, birden fazla davacısı olan dosyaların ayrı ayrı dosyalar gibi nitelendirilmesiyle yapılan yanlış uygulamalar sonlandırılmış olup vergi denetim elemanlarının bu verileri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun biçimde  uygulamaları sağlanmıştır.
   2. Avukatların ev adreslerine yapılan tebligatlardan dolayı yaşadıkları sorunlar çözülmüş, bu bağlamda sistemin sadece avukatların iş adreslerine tebligat yapılır duruma gelmesi sağlanmıştır.
   3. UYAP Sisteminde Araç ve Gayrimenkul Hacizleri bölümünde şirketlerin isim ve unvan benzerliği nedeniyle konulan hatalı haciz uygulamalarından kaynaklanan sorunlar çözümlenmiştir.
   4. Adalet Bakanlığı’nda bulunan avukat iletişim vb. bilgileri ile Türkiye Barolar Birliği’nde bulunan bilgiler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan sorunlar giderilmiştir. Bu ve benzeri konularla ilgili UBAP ve UYAP arasındaki entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu suretle avukatlar değişen tebligat adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini Türkiye Barolar Birliği’ne, üyesi olduğu Baroya ve UYAP sistemine ayrı ayrı bildirmek yükünden kurtulacak, tek işlemle tüm bilgilerini güncelleme olanağına kavuşacaklardır.
   5. Türkiye’deki tüm adliyelere yeni Avukatlık Kimlik kartlarıyla uyumlu ve avukatlara özel turnike geçiş sistemi kurulması hususunda anlaşma sağlanmış olup, ilk uygulama yeri olan  İstanbul-Çağlayan Adliyesinde keşif çalışmalarına başlanılmıştır.
   6. 5070 Sayılı Kanuna uygun elektronik imza sahibi avukatların, UBAP üzerinden UYAP Avukat Portalı’na bağlanmaları ile ilgili test çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır.
   7. Avukatların, UYAP Avukat Portalı üzerinden dava harcı, yargılama gideri vb. yatırmak suretiyle Barokart özellikli yeni Avukatlık Kimlik kartları aracılığıyla dava açmalarına ilişkin test çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır.  
   8. UYAP Avukat Portalı’nda avukatlara yönelik özel çalışmalar devam etmekte olup bu kolaylıklardan biri olan e-mazeret sisteminin uygulamaya konulmasına ilişkin test çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır.
  9. Avukatlar için özellikle icra dosyaları yönünden önemli olan borçlu Mernis, adres, trafik, tapu, SGK vb. bilgilerin UYAP Avukat Portalı üzerinden ve ilgili olduğu dosyayla sınırlı olmak üzere görüntülenmesini sağlayacak sistemle ilgili çalışmaların testleri başarıyla sonuçlanmış olup uygulamanın başlaması konusunda son aşamaya gelinmiştir. Sistemin çalışması nüfus ve adres bilgilerinin görüntülenmelerinin avukatlara açılmasıyla başlayacaktır.
  10. Avukatların UYAP Avukat portalı üzerinden icra takibi/e-takip başlatmaları ile ilgili test çalışmaları başarıyla sonuçlanmış olup, bu olanağa bağlı olarak avukatların adliyeye gitmeden icra takibi yapabilmeleri sağlanmıştır.
  11. Avukatlık ruhsatı, sicil, disiplin vb. konularla ilgili yazışma ve işlemlerin posta yerine paperless/kağıtsız olarak 5070 sayılı Kanuna uygun biçimde ve elektronik ortamda yapılmasına çok yakında başlanılacaktır.
  12. Avukatların, Yargıtay kararlarına UYAP Avukat Portalı üzerinden erişebilmelerinin sağlanabilmesi hususundaki teknik çalışmalar başarıyla sonuçlanmış olup konu ile ilgili olarak Yargıtay Başkanlığı ile protokol hazırlığı çalışmaları devam etmektedir.
  13. Avukatların vekaleti olmayan dosyalarla ilgili olarak elektronik ortamda inceleme yapmasıyla ilgili olarak UYAP Avukat Portalı’nda, uygulama nedeniyle yaşanan sorunların çözümü mevzuat değişikliği gerektirdiğinden konuya ilişkin mevzuat çalışmaları Adalet Bakanlığı ile birlikte sürdürülmektedir.
  14. UYAP bilirkişi portalı ile ilgili çalışmalar yürütülmekte olup, davaların uzamasına neden olan bilirkişi raporlarının gecikmesinin önlenmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

http://www.barobirlik.org.tr/print.aspx?Tip=Haber&Id=7674
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

05 Eylül 2012, 12:10:05
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1862

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Bugün itibariyle UYAP ülkemizde yargı birimlerinin %100'ünde işletimde olup, her türlü yargısal ve idari faaliyetler bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir. UYAP ile merkezi bir bilgi sistemi kurulmuş ve bu sistemde yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlanmıştır.

TAMAMLANAN ENTEGRASYONLAR (2011 sonu itibariyle)
> Yargıtay
> Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
> Anayasa Mahkemesi
> Anadolu Ajansı
> Mernis, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
> Emniyet (POLNET, Araç Tescil)
> Takbis (Tapu kayıtları)
> PTT (Tebligat Takip, Çek Hesabı Sorgu)
> Sosyal Güvenlik Kurumu (Sorgu)
> Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi
> Dış İşleri Bakanlığı (Konsolosluk Net)
> Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı
> Telekomünikasyon Üst Kurumu
> AVEA (SMS, Mobil İmza)
> TURKCELL (SMS, Mobil İmza)
> VODAFONE (SMS)
> Türk Telekom – (Sesli Mesaj)
> Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
> Türksat (e-devlet, mobil imza )
> Merkez Bankası
> Vakıf Bank

DEVAM EDEN ENTEGRASYONLAR (2011 sonu itibariyle)
> Sosyal Güvenlik Kurumu (Maaş hesaplarına Takyit, E-Yazışma)
> TURKCELL - Mobil UYAP, MABS
> PTT- Çek hesabından masraf ödeme, e-yazışma, e-tebligat
> Sanayi Bakanlığı( MERSiS, TBS)
> Türkiye Gümrük Müsteşarlığı: Kolluk Portalı, Veri Paylaşımı
> Gelir İdaresi Başkanlığı: E-Ödeme, E-Yazışma
> E-Yazışma : Bankalar, Dışişleri, İçişleri, Cum. Başk, Başbakanlık, Tapu Kadastro
> Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
> İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
> Kamu İhale Kurumu
> Türkiye Noterler Birliği
> Türkiye Barolar Birliği: BaroKart, Turnike
> Denizcilik Müsteşarlığı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: http://www.uyap.gov.tr/yayinlar/kitap/uyapkitapcik.pdf
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Bu Konuyu Gönder  |  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor
Powered by SMF and SimplePortal
XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!
Bu Sayfa 0.418 Saniyede 27 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.059s, 2q)

Dün 22:43:58