Hukuk Forum Sitesi - Hukuk ve hayata dair her şey!
25 Eylül 2023, 06:37:01 *
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Orjinal Tema Chip Kırmızı Chip Ateş Kırmızı Chip Şeftali Chip Kahve Chip Deli Mavi Chip Dark Mavi Chip Lavanta Chip Yeşil Chip Rize Yeşili Chip Siyah Chip Gri    Forum Renklerini Kendinize Göre Seçmek İçin Üst Taraftaki Renk Sekmelerini Tıklayınız.
 
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
  Bu Konuyu Gönder  |  Yazdır  
Gönderen Konu: Borç ve Alacaklarda zamanaşımı  (Okunma Sayısı 520777 defa)
 
06 Ocak 2011, 10:36:29
Nilüfer Yılmaz
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Yusuf bey bi konuda görüşlerinizi almak isterim
Şahıslar arası borçlarda zamanaşımı varmıdır
Örneğin Ali mehmetten borç aldığında belli süre sonra zamanaşımı dolayısıyla borç silinir mi
ayrıca Banka dan alınan kredi borcunu banka belli süre tahsil edemezse bu alacağı silinir mi yasal olarak
Kısaca borç alacaklarda zamanaşımı varmıdır Teşekkür ederim
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Nilüfer Yılmaz İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

10 Ocak 2011, 04:03:19
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1837

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
(İşbu cevap, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanununda yer alan hükümler dikkate alınarak 02.09.2012 tarihinde güncellenmiştir.)

Alıntı
borçlarda zamanaşımı varmıdır

Vardır. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu'ndaki konuyla ilgili hükümler aşağıdadır. Bunun dışında farklı alacaklar için farklı zamanaşımı süreleri de mevcuttur. Örneğin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 778. maddesinin yollamasıyla bonolar için de uygulama sahası bulan 749. maddesi gereğince bonolarda keşideciye karşı zamanaşımı süresi üç, cirantalara karşı ise bir yıldır. Keza Türk Ticaret Kanunu'nun 814. maddesi gereğince çeklerde çek borçlularına karşı zamanaşımı süresi, ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıldır (eskiden altı aydı). Buna benzer şekilde kanunda farklı alacaklar için yer yer farklı zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Genel zamanaşımı süresi ise on yıldır. Yani kanunlarda aksine bir düzenleme olmadığı sürece her alacak on yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir.

       C. Zamanaşımı
    I. Kural
    Madde 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.
    
    Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.
    
    II. Rücu isteminde
    Madde 73- Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
    
    Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirmek zorundadır. Aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar.

    II. Borçlanılmamış edimin ifası
    Madde 78- Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir.
    
    Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez.
    
    Borç olmadığı hâlde ödenmiş olan edimin geri istenmesine ilişkin diğer kanun hükümleri saklıdır.

    D. Zamanaşımı
    Madde 82- Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
    
    Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir.

İKİNCİ AYIRIM
    Zamanaşımı
    A. Süreler
    I. On yıllık zamanaşımı
    Madde 146- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.

    II. Beş yıllık zamanaşımı
    Madde 147- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır:
    
    1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler.
    
    2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri.
    
    3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar.
    
    4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar.
    
    5. Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar.
    
    6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar.
    
    III. Sürelerin kesinliği
    Madde 148- Bu ayırımda belirlenen zamanaşımı süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez.
    
    IV. Zamanaşımının başlangıcı
    1. Genel olarak
    Madde 149- Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar.
    
    Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu bildirimin yapılabileceği günden işlemeye başlar.
    
    2. Dönemsel edimlerde
    Madde 150- Ömür boyunca gelir ve benzeri dönemsel edimlerde, alacağın tamamı için zamanaşımı, ifa edilmemiş ilk dönemsel edimin muaccel olduğu günde işlemeye başlar.
    
    Alacağın tamamı zamanaşımına uğramışsa, ifa edilmemiş dönemsel edimler de zamanaşımına uğramış olur.
    
    V. Sürelerin hesaplanması
    
    Madde 151- Süreler hesaplanırken zamanaşımının başladığı gün sayılmaz ve zamanaşımı ancak sürenin son günü de hak kullanılmaksızın geçince gerçekleşmiş olur.
    
    Zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında da, borçların ifasındaki sürelerin hesaplanmasına ilişkin hükümler uygulanır.
    
    B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı
    Madde 152- Asıl alacak zamanaşımına uğrayınca, ona bağlı faiz ve diğer alacaklar da zamanaşımına uğramış olur.
    C. Zamanaşımının durması
    Madde 153- Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur:
    
    1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için.
    
    2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle Devletten olan alacakları için.
    
    3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için.
    
    4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için.
    
    5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece.

    6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece.
    
    7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece.
    
    Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı günün bitiminde zamanaşımı işlemeye başlar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür.
    
    D. Zamanaşımının kesilmesi
    I. Sebepleri
    Madde 154- Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı kesilir:
    
    1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin vermiş veya kefil göstermişse.
    
    2. Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde bulunmuşsa ya da iflas masasına başvurmuşsa.
    
    II. Birlikte borçlulara etkisi
    Madde 155- Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur.
    
    Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince, kefile karşı da kesilmiş olur.
    
    Zamanaşımı kefile karşı kesilince, asıl borçluya karşı kesilmiş olmaz.
    
    III. Yeni sürenin başlaması
    1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde
    Madde 156- Zamanaşımının kesilmesiyle, yeni bir süre işlemeye başlar.
    
    Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem kararına bağlanmış ise, yeni süre her zaman on yıldır.
    
    2. Alacaklının fiili hâlinde
    Madde 157- Bir dava veya def’i yoluyla kesilmiş olan zamanaşımı, dava süresince tarafların yargılamaya ilişkin her işleminden veya hâkimin her kararından sonra yeniden işlemeye başlar.
    
    Zamanaşımı, icra takibiyle kesilmişse, alacağın takibine ilişkin her işlemden sonra yeniden işlemeye başlar.
    
    Zamanaşımı, iflas masasına başvurma sebebiyle kesilmişse, iflasa ilişkin hükümlere göre alacağın yeniden istenmesi imkânının doğumundan itibaren yeniden işlemeye başlar.
    
    E. Davanın reddinde ek süre
    Madde 158- Dava veya def’i; mahkemenin yetkili veya görevli olmaması ya da düzeltilebilecek bir yanlışlık yapılması yahut vaktinden önce açılmış olması nedeniyle reddedilmiş olup da o arada zamanaşımı veya hak düşürücü süre dolmuşsa, alacaklı altmış günlük ek süre içinde haklarını kullanabilir.
    
    F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta
    Madde 159- Alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağlanmış olması, bu alacak için zamanaşımının işlemesine engel olmaz; bununla birlikte alacaklının, hakkını rehinden alma yetkisi devam eder.

    G. Zamanaşımından feragat
    Madde 160- Zamanaşımından önceden feragat edilemez.
    
    Müteselsil borçlulardan birinin feragat etmiş olması, diğerlerine karşı ileri sürülemez.
    
    Bölünemez bir borcun borçlularından birinin feragat etmiş olması durumunda da aynı hüküm uygulanır.
    
    Asıl borçlunun feragati de kefile karşı ileri sürülemez.
    
    H. İleri sürülmesi
    Madde 161- Zamanaşımı ileri sürülmedikçe, hâkim bunu kendiliğinden göz önüne alamaz.


Alıntı
zamanaşımı dolayısıyla borç silinir mi

Zamanaşımı (=müruruzaman) sebebiyle borç kendiliğinden silinmez. Borçlu tarafça zamanaşımı savunmasının süresinde ve usulüne uygun bir şekilde ileri sürülmesi lazım. Sürülmezse, zamanaşımına uğramış bir alacakla normal bir alacağın hiçbir farkı kalmaz.

Alıntı
kredi borcunu banka belli süre tahsil edemezse bu alacağı silinir mi yasal olarak

Kredi borcu için on senelik zamanaşımı süresi söz konusudur. Zamanaşımının hangi tarihten itibaren başlayacağını da doğru tespit etmek gerekir. Borcun kendiliğinden silinmediğini yukarıda izah etmiştim. Kolay gelsin...
« Son Düzenleme: 02 Eylül 2012, 02:04:39 Gönderen: Av. Yusuf Kaçar » Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

08 Aralık 2011, 22:47:17
uninvited41
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Avukatım yanlışınız olabilir mi ? Benim hcbs ve yapıkrediye  ( kredi kartı ) borcum vardı . 2006 yıllarından kalma .Üstümde hiç bir mal varlığı olmadığı için hacz işlemide yapamadılar .  Şuan bakıyorum ( Hatta hcbs ye sorgulattım ) borç gözükmüyor. Üstümde o bankalara ait herhangi bir icra falan da yok . Kendiliğinden kalkmış durum da .  Hiç bir yere başvuru falan da yapmadım . Saygılar .
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net uninvited41 İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

21 Ocak 2012, 13:58:11
keskin27
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
benım 2004 dortte kıredı kartından içralık oldum e devlet şifresınden baktımda banka uzerıme hicbir işlemi gozukmuyor ama bankalarda borcum oldu gozukuyor bu zaman aşimına ugramışmıdır ne yapa bılırım yardımcı olursanız sevınırım
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net keskin27 İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

22 Ocak 2012, 01:51:29
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1837

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Alıntı
Avukatım yanlışınız olabilir mi ? Benim hcbs ve yapıkrediye  ( kredi kartı ) borcum vardı . 2006 yıllarından kalma .Üstümde hiç bir mal varlığı olmadığı için hacz işlemide yapamadılar .  Şuan bakıyorum ( Hatta hcbs ye sorgulattım ) borç gözükmüyor. Üstümde o bankalara ait herhangi bir icra falan da yok . Kendiliğinden kalkmış durum da .  Hiç bir yere başvuru falan da yapmadım . Saygılar .

Borcunuz hukuken devam ediyor. Yukarıda da belirttiğim gibi, zamanaşımı sebebiyle borç kendiliğinden ortadan kalkmaz. Kaldı ki sizin borcunuz için on yıllık zamanaşımı süresi de dolmuş değil. Hsbc Bank'ta sorgu esnasında ya bir yanlışlık yapılmıştır ya da bu banka Hsbc tarafından devralınırken bankanın eski borçları Hsbc tarafından devralınmamıştır. Dolayısıyla borcunuzun devam ettiğine emin olabilirsiniz. Yalnız alacaklısı değişmiş olabilir. Bazen bankalar eski alacaklarını varlık yönetim şirketlerine belli bir bedel karşılığında devredebiliyorlar. Sizin borcunuz için de böyle bir şey olmuş olabilir. Keza kuvvetle muhtemel Merkez Bankası kayıtlarında da bu borcunuz görünüyordur. Yani bir kredi almak istediğinizde, bu borcu gerekçe göstererek bankalar kredi vermeye yanaşmayabilecektir.

Alıntı
ben 2004'te kredi kartından icralık oldum e devlet şifresinden baktığımda banka üzerime hiçbir işlemi gözükmüyor ama bankalarda borcum olduğu gözüküyor bu zaman aşımına ugramışmıdır ne yapabılırım yardımcı olursanız sevinirim

Kredi kartınızın borcu sebebiyle Bankanız Merkez Bankasına bildirimde bulunduğundan ve Merkez Bankası kayıtlarını tüm bankalar görebildiğinden, hangi bankaya giderseniz gidin, bu borç karşınıza çıkacaktır. Borcunuz zamanaşımına maruz kalsa bile, yukarıda da belirttiğim gibi, borç kaydınız kendiliğinden silinmeyecektir. 2004'teki borcunuz için Bankanız tarafından yapılan icra takibinde son işlem muhtemelen 2005 yılında yapılmıştır. Buna göre borcunuzun on yıllık zamanaşımına maruz kalması için en az üç yıl daha geçmelidir. Bu süre geçmeden hiçbir şey yapamazsınız.

Borçlu olmak ve hele ki borçlu ölmek, hiç iyi bir şey değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) borçlu olarak ölen bir kişinin geride kalan yakınları tarafından borcu ödenmediği sürece cenaze namazını kıldırmak istememiştir. Borçlandıktan sonra borcu bir an evvel ödemek kadar zaruri ihtiyaçların giderilmesi dışında borçlanmamaya özen gösterilmek de bir o kadar önemlidir. Lokman Hekim, "borç yükü altında ezilmektense, taş taşımayı tercih ederim" buyuruyor. Peygamber efendimiz de, "Ya Rabbi, küfre düşmekten ve borca girmekten sana sığınırım" (Nesai) ve "borcu var iken verilen sadaka kabul olmaz" (Buhari) sözleriyle, borçlanmanın çok kötü olduğunu bildirmiştir. Keza Hazreti Ali'nin, "dünyada en büyük sıkıntı borçlu olmaktır" sözü de esasen çok şey anlatmaktadır. Konu işte bu kadar önemlidir. Mali durumunuzun bir an evvel iyileşmesi ve borcunuzu rahatlıkla ödeyebilmeniz dileğiyle. Kolay gelsin...
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

07 Şubat 2012, 23:47:52
Hakman
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Merhabalar benim de size bir sorum olacaktı. Geçtiğimiz günlerde eşimi kendisine yeni bir hat aldı. 2 gün sonra eşimi avukatlık bürosundan arayıp 2002 yılından kalma Telekom borcu olduğu söylendi. Telefonu eşim kullanmamış sadece kendi adına kayıtlıymış. Bu borç zaman aşımına uğrar mı? Bir de cep telefonu servislerinin bizim numaralarımızı paylaşma gibi bir hakkı var mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Hakman İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

10 Şubat 2012, 00:38:40
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1837

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Merhabalar.

Alıntı
Geçtiğimiz günlerde eşimi kendisine yeni bir hat aldı. 2 gün sonra eşimi avukatlık bürosundan arayıp 2002 yılından kalma Telekom borcu olduğu söylendi. Telefonu eşim kullanmamış sadece kendi adına kayıtlıymış. Bu borç zaman aşımına uğrar mı?

Bu borç için zamanaşımı süresi on yıldır.

Alıntı
Bir de cep telefonu servislerinin bizim numaralarımızı paylaşma gibi bir hakkı var mı?

Bu bilgiler gizli değildir. Operatörlerin tamamında hangi numaranın kime ait olduğuna dair sorgulamalar da yapılabiliyor. Muhtemelen bankalarda olduğu operatörler arasında da bilgi paylaşımını sağlamak için karşılıklı yardımlaşmalar oluyordur. Özetle, olayda şaşırtıcı bir yön yok. Şayet telefon bilgilerinizin hiçbir şekilde kimseyle paylaşılmasını istemiyorsanız, operatörünüze bu yönde talimat vermelisiniz. Kolay gelsin...
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

16 Şubat 2012, 11:40:26
AUTH
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Sayın Avukat Bey,

Babamın 1999 da citybank'a borcu bulunuyor ve gün 16.02.2012 bugün ev telefonumu arıyorlar borcunuzu ödeyin diye avukatlık bürosundan aradan geçen zaman 13 yıl zaman aşımından dolayı bu dava düşmüşmüdür neden beni arayıp borcunuzu ödeyin diyor ödemem gerekmiyor bu borcu öyle görünüyor 10 yılı aştığı için bu borcun bizden tahsili mümkünmüdür ?
« Son Düzenleme: 04 Mart 2012, 13:20:33 Gönderen: Av. Yusuf Kaçar » Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net AUTH İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

19 Şubat 2012, 11:41:34
dogruluk
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 14

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Sayın Üyeler,

2000 yılında kullandığım bir telefonun ödenmemiş borcu vardı. 2004 yılındaki af ile borcu 4 taksitte ödedim. 2012 yılında telekomdan yazı geldi, borcu ödememişsiniz, şu sürede ödeyin faizini istemeyeceğiz diye. Hemen toplam borcu yatırdım. Sonra telekomdan döküm istedim. GÜYA,2004 yılında 3 taksit yatırmışım. 4. taksidi yatırmadığım için borç devam etmiş, ana borç + avukat masrafı = 404 TL olmuş diye evrak verildi. Peki bu 404 TL nin dökümünü verin, hangi faturaya dayanarak borç çıkıyor dedim. Döküm vermediler. Sorum; bu borç zaman aşımına tabi midir? Yoksa 2004 yılındaki ödemelerden dolayı, zaman aşımı 2004 + 10 yıl olarak mı düşünülmelidir?
2-Borcun dökümünü vermiyorlar, ne yapmam gerekir?

Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net dogruluk İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

04 Mart 2012, 13:29:59
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1837

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Merhabalar.

Alıntı
2004 yılındaki ödemelerden dolayı, zaman aşımı 2004 + 10 yıl olarak mı düşünülmelidir?

Zaman aşımını 2004 + 10 yıl olarak hesaplamalısınız.

Alıntı
2-Borcun dökümünü vermiyorlar, ne yapmam gerekir?

Öncelikle şirkete yazılı olarak başvurun ve dilekçenizin bir nüshasına alındı yaptırın. Şayet cevap verilmezse, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne konuyla ilgili şikayet dilekçesi verebileceğiniz gibi, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine de müracaat edebilirsiniz.

 
Alıntı
Babamın 1999 da citybank'a borcu bulunuyor ve gün 16.02.2012 bugün ev telefonumu arıyorlar borcunuzu ödeyin diye avukatlık bürosundan aradan geçen zaman 13 yıl zaman aşımından dolayı bu dava düşmüşmüdür neden beni arayıp borcunuzu ödeyin diyor ödemem gerekmiyor bu borcu öyle görünüyor 10 yılı aştığı için bu borcun bizden tahsili mümkünmüdür ?

Merhabalar. On yıllık zamanaşımı süresini, o alacağın tahsiliyle ilgili yapılan son işlem tarihinden sonra başlatmalısınız. Buna göre on yıllık süre dolmamış olabilir. Şayet son işlem tarihinden sonra on yıllık süre geçmişse, size karşı yapılacak bir icra takibine yahut açılacak davaya karşı yasal süre içinde zamanaşımı itirazında bulunabilirsiniz. Kolay gelsin...
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

29 Mayıs 2012, 00:43:03
klas1971
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
yusuf bey  Bu gün Telekomdan bir mektup aldım on iki yıl öncesine ait aboneliğimden borç çıkarmışlar. O aboneliği tayinim çıktıktan sonra kapttırmıştım. daha doğrusu öyle sanıyordum memur tamam borcunuz kalmadı kapanacak demişti. Şimdi 1105 lira borç çıkarıpkampanya ile 422 liraya düşürmüşler. bu borcu ödemem halinde itiraz hakkımı kaybedermiyim. Bu borç zaman aşımına uğramış mıdır.  Ödemez isem beni icraya verebilirler mi. Çünkü borcun faturadan değil kapatılmadığı için gelen sabit ücretten kaynaklandığını düşünüyorum o dönemde 100 dk karşılığı bir sabirt ücret  vardı telefonda. Şayet telefon katılmadı ise lojmanda benden sonra gelenler kullanmış olabilir. Bu durumda itiraz hakkım olabilirmi neticede oradan ayrıldığım tarih belli.
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net klas1971 İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

30 Mayıs 2012, 01:00:18
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1837

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Merhabalar.

Alıntı
Bugün Telekomdan bir mektup aldım on iki yıl öncesine ait aboneliğimden borç çıkarmışlar. O aboneliği tayinim çıktıktan sonra kapttırmıştım. daha doğrusu öyle sanıyordum memur tamam borcunuz kalmadı kapanacak demişti. Şimdi 1105 lira borç çıkarıpkampanya ile 422 liraya düşürmüşler. bu borcu ödemem halinde itiraz hakkımı kaybedermiyim. Bu borç zaman aşımına uğramış mıdır.  Ödemez isem beni icraya verebilirler mi. Çünkü borcun faturadan değil kapatılmadığı için gelen sabit ücretten kaynaklandığını düşünüyorum o dönemde 100 dk karşılığı bir sabirt ücret  vardı telefonda. Şayet telefon katılmadı ise lojmanda benden sonra gelenler kullanmış olabilir. Bu durumda itiraz hakkım olabilirmi neticede oradan ayrıldığım tarih belli.

Şayet aboneliğiniz on iki yıl önce gerçekten kapatılmış ve size gönderilen borç on iki yıl önceki kullanımlarınızla ilgiliyse, bu durumda borcunuz zamanaşımına uğramıştır ancak elbette bu borca istinaden de size karşı icra takibi yapılabilir. Yapılırsa, yedi günlük süre içinde takibe itiraz etmelisiniz. Şayet hattınız kapatılmadığı için sabit ücretler sebebiyle bu borç oluşmuşsa, bu durumda tayin edildiğiniz tarihlerde hattın kapatılması için müracaat ettiğiniz halde bilginiz ve rızanız dışında hattın kapatılmadığını ve fatura bedelleri ödenmediği halde sabit ücret tahakkuk ettirilmeye devam edildiğini belirterek itiraz edebilirsiniz. Ancak hattınız sizin adınıza kayıtlı olmaya devam ediyorsa ve sizden sonra taşınanlar bu hattı kullandıkları için bu borç doğmuşsa ve borcun doğum tarihinin üzerinden de henüz on yıllık süre geçmemişse, bu durumda borcu ödemeniz gerekecektir. Borcu ödeyip o tarihlerde lojmanı kullanan kişilerden ödediğiniz bedeli tahsil etme yoluna gidebilirsiniz. Kolay gelsin...
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

12 Haziran 2012, 12:31:49
a_efe
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Merhabalar,

Ayedas icin calisan bir avukattan 2000 yilina ait odenmemis bir faturam icin odeme yapmaz isem icra davasi/takibi baslatilacagini soyleyen bi ihbarname ve ihtar belgesi aldim. Ben avukatlik subesine 10 yillik zaman asimindan bahsedince onlar bana 2009 yilinda biz size muhtar kanaliyla bir tebligat gondermistik diyorlar ki boyle bir tebligat bana asla ulasmadi (o tarihte de ben ayni adreste oturuyordum)

Sorum soyle olacak, bahsettikleri tebligat bana ulasmamis olsa bile 10 yillik zaman asimini durdurur mu ?. Eger oyle ise tebligatin bana ulasmadigi nasil ispatlayabilirim?

Yoksa bu 10 yillik sure icra/alacak davasinin acilmasi ile mi ilgilidir ?.

Tesekkurler
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net a_efe İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

14 Haziran 2012, 00:37:41
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1837

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Merhabalar.

Alıntı
Sorum soyle olacak, bahsettikleri tebligat bana ulasmamis olsa bile 10 yillik zaman asimini durdurur mu ?

Şayet icra dosyasından size böyle bir tebligat çıkartılmışsa, bu tebligat size ulaşmamış olsa bile zamanaşımı süresini keser ve bu işlemden sonra zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Bu durumu tam olarak açıklığa kavuşturabilmeniz için icra dosyasını incelemeniz gerekecektir.

Alıntı
Yoksa bu 10 yillik sure icra/alacak davasinin acilmasi ile mi ilgilidir ?.

Alacağın borçludan tahsil edilebilmesi için yasal işlemlere başlanmasıyla ilgili olduğu kadar, yasal işlemlere başlandıktan sonra dosyayla ilgili yapılmış olan en son işlem tarihini takip eden süre ile de ilgilidir. Yani süresi içinde yasal işlemler başlatılan bir alacak, yasal işlemler devam ediyorken de zamanaşımına maruz kalabilir. Kolay gelsin...
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

26 Haziran 2012, 13:42:58
blackmar
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
öncelikle böyle bir site için sizlere teşekkür ediyorum.benim sıkıntım banka borçlarıyla ilgili yıllardır ticaret yaptım ve en sonunda iflas ettim ve yüklü miktarda borçlandım ne var yok sattım bir kısmını ödedim fakat kalan miktarı ödeyemedim ve o arada bir kamu hastanesinde 657 ye tabi memur olarak işe başladım maaş +döner sermaye sistemiyle çalışıyorum ben borçlarımı 2011 yılı başından beri ödemiyorum ve haliyle işyerine maaş haczi yazısı geldi ve 4/1 kısmı kesiliyor ama bu kesinti banka değil şahıs senet borcu diğer 4 bankada haciz için sıraya girdiler senet borcum benim şuanki kesilene göre 5 6 yıl sürüyor bu süre sonunda diğer sıradaki borçlar zaman aşımı süresine girermi veya mesela 1. sıradaki borç 10 senede bitiyor ikinci sıradaki alacaklı bu süre sonunda zaman aşımınamı girer yoksa 1. sıra borcu bitince kesintiye başlarmı bu zaman aşımı süresi icra işlemindenmi veya borcun hangi evresinde başlar şimdiden çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net blackmar İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

28 Haziran 2012, 00:21:35
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1837

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Merhabalar.

Alıntı
ben borçlarımı 2011 yılı başından beri ödemiyorum ve haliyle işyerine maaş haczi yazısı geldi ve 4/1 kısmı kesiliyor ama bu kesinti banka değil şahıs senet borcu diğer 4 bankada haciz için sıraya girdiler senet borcum benim şuanki kesilene göre 5 6 yıl sürüyor bu süre sonunda diğer sıradaki borçlar zaman aşımı süresine girermi veya mesela 1. sıradaki borç 10 senede bitiyor ikinci sıradaki alacaklı bu süre sonunda zaman aşımınamı girer yoksa 1. sıra borcu bitince kesintiye başlarmı bu zaman aşımı süresi icra işlemindenmi veya borcun hangi evresinde başlar

Meselenin bir kısım incelikleri ve farklı hususları vardır, ancak kaba hatlarıyla söylemek gerekirse, icra dosyasından son yapılan işlemin üzerinden on yıl geçtikten sonra zamanaşımı oluşur diyebiliriz. Dolayısıyla haciz için sıraya girilmiş olması zamanaşımı süresinin işlemesine engel olmaz; zamanaşımı süresi, her yapılan icrai işlemden sonra yeniden işlemeye başlar. Ancak maaşınıza konulmuş olan haciz zamanaşımı süresi dolmadığı sürece geçerliliğini korur; aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, sıranın geldiği dosyaya maaş kesintilerinden elde edilen tutarlar gönderilir. Durum özetle bu şekildedir. Kolay gelsin...
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

02 Temmuz 2012, 15:49:19
s.levent
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Bu sitede emeği geçenlerden Allah razı olsun. Diğer hukuk sitelerinde bulamadıklarımı burada okuduklarımdan öğrendim çok sağolun. Kafam takılan bir soru vardı onu da sormak istiyorum.

Banka kredi kartı borçlarında anladığım kadarıyla her icra, dava vb. işlemde zamanaşımı süresi sıfırlanıyor. Bu sıfırlamalar yüzünden borç ömür boyu devam ediyor, öyle değil mi? Şu sitede okuduğum kadarıyla bireysel iflas sistemi gelecekmiş. Bu sistem gelince borcunu ödeyemeyenin borcu kapanmış mı olacak? Aydınlatırsanız sevinirim Yusuf bey.
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net s.levent İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

02 Eylül 2012, 01:29:25
Avukat
Yönetici
*****

Karma +27/-8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1837

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Merhabalar.

Alıntı
Banka kredi kartı borçlarında anladığım kadarıyla her icra, dava vb. işlemde zamanaşımı süresi sıfırlanıyor.

Hukukta hemen hemen her konunun derinliklerine indiğinizde bir yığın istisnalar ve genel kuraldan ayrışan özel durumlarla karşılaşırsınız. Bu meselede de benzer bir durum söz konusu. İcra dosyasından yapılan her işlem zamanaşımını kesmez, yani bazı işlemlerin süreyi kesme özelliği yoktur ama genel hatlarıyla evet, meseleyi doğru anlamışsınız.

Alıntı
Banka kredi kartı borçlarında anladığım kadarıyla her icra, dava vb. işlemde zamanaşımı süresi sıfırlanıyor. Bu sıfırlamalar yüzünden borç ömür boyu devam ediyor, öyle değil mi? Şu sitede okuduğum kadarıyla bireysel iflas sistemi gelecekmiş. Bu sistem gelince borcunu ödeyemeyenin borcu kapanmış mı olacak?

Bireysel iflas kurumu kısmen de olsa hukukumuzda mevcut. Kural olarak sadece tacirler iflasa tabidir. Tacirin gerçek ya da tüzel kişi olması sonucu değiştirmez. Tacirin sadece ticari borçlarından dolayı değil, her tür borçlarından dolayı da iflası istenebilir. Bu durumda özellikle gerçek kişi tacirlerin, adi borçlarından (yani ticari olmayan borçlarından) dolayı iflas etmesi de mümkündür. İİK.m.43’e göre, iflas yolu ile takip ancak TTK gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi olanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında yapılır. Kanun koyucu özel bazı hükümlerle, tacir olmayan kişilerin de iflas yoluyla takibini kabul etmiştir. Kendilerine tacir görüntüsü vermiş oldukları için tacir gibi sorumlu olanlar iflasa tabidir. Keza kollektif ve komandit şirket ortakları şirketin borçları nedeniyle iflasa tabidir. Bu ortaklar sadece şirket borçları nedeniyle iflas ettirilebilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 110/I maddesine göre, bir bankanın yöneticilerinin veya denetçilerini kanuna aykırı karar ve işlemleri ile banka hakkında 71.madde (faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devri vs.) hükümlerinin uygulanmasına neden olduklarının tespiti halinde, bankaya verdikleri zararla sınırlı olarak Fon Kurulu kararına dayanılarak ve fonun talebi üzerine şahsen iflaslarına mahkeme tarafından karar verilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun talebiyle şirketin tedrici tasfiyeye girmesine ya da iflasına kanuna aykırı karar ve işlemleriyle neden olan, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin (eski ya da halen görevde olan), imzaya yetkili yöneticileri, şirket esas sermayesinin %10’undan fazla paya sahip olan ortakların ve yatırım fonu yöneticilerinin şahsen iflası istenebilecektir. Ayrıca ticareti terk etmiş olan tacirler de bir yıl süreyle iflasa tabidir. Bunun gibi, halihazırda uygulanmakta olan bireysel iflas kurumuna ilişkin kimi hükümler mevzuatımızda mevcuttur.

Tüm bu genel açıklamalardan sonra bireysel iflasla ilgili şu bilgileri aktarabilirim: Evet, bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılırsa, sıklıkla şahıslar için de iflas talepli icra takibi ve davalarla karşılaşmamız mümkün hale gelecektir. İflas eden kişi evet borçlarından kurtulmuş olacaktır, ancak böyle bir kişi uzun yıllar tıpkı sabıkalı bir eski hükümlü gibi özellikle ticari hayatında sırtında koca bir kambur taşıyacak, her ticari ilişkisinde bu durum önüne konulabilecek, mesleki saygınlığı ve şöhreti son derece olumsuz etkilenecektir. Yani şirketler için iflas ne derece olumsuz özellikler taşıyorsa, bireyler için de o derece olumsuzluklara sahip olacaktır. Şüphesiz hem alacaklılar hem de borçlular için faydalı yönleri de olacaktır. Şimdilik benim aktarabileceklerim özetle bunlardan ibaret... Kolay gelsin...
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net Avukat İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

17 Aralık 2012, 20:23:50
kayiboyu
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
Selamın Aleyküm.

2002 yılında kapatmış olduğum türkcell e ait hattımdan sıkıntı görünüyor. Yeni bir hat almak için gittiğimde kara listede olduğumu eski borcum olduğunu ve avukat numarası verdiler. Avukatı aradığımda borç, avukat ücreti vs 166 tl borç çıkardılar. 10 yılda 166 lira olan borcun aslını varın siz düşünün ya 2 ya 3 liradır. Garip olan ise memur olmama ve adres kaybetme ihtimalim sıfır olmasına rağmen bu kadar sürede tarafıma herhangibir ihtarname veya hatırlatma yapılmamasıdır. Kızdım ve ödemedim hat almaktanda vazgeçtim. Ama borç borçtur meslek itibariylede sıkıntı yaratır. Sizce ödemelimiyim. Veya bu borcun akıbeti ne olur.
Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net kayiboyu İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

18 Aralık 2012, 16:12:10
kasap
Yeni Üye
*

Karma +0/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2

SAYGINLIK


Avatar Yok


Üyelik Bilgileri
merhaba yusuf bey bilgilendirirseniz sevinirim benim 40000 tl borcum var senetli icraya vermişler beni hiç bi taahütte bulunmadım mal beyanındada bulunmadım adıma kayıtlı hiç bi malım yok işyerim vardı battım borcumuda ödeyemiyorum nasıl bi sonuç çıkar teşekkürler.
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2012, 11:49:09 Gönderen: kasap » Moderatöre Bildir   Loggedwww.Vekil.Net kasap İmza Seçmediniz.Profilinizden İmzanızı Seçebilirsiniz..

Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
  Bu Konuyu Gönder  |  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor
Powered by SMF and SimplePortal
XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!
Bu Sayfa 0.079 Saniyede 24 Sorgu ile Oluşturuldu

13 Eylül 2023, 08:29:17