Haberler:

deneme

Ana Menü
Menü

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır. Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz.

İletileri Göster Menü

Konular - nightwalker

#1

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK

Güncel hayatın her aşamasında, köşe başında, en salaş yerlerde, en lüks mekânlarda ve akşamları ana haber bültenlerinde hiç eksik olmayan karelerden biri de "uyuşturucu"dur. Dünya gençliğinin maalesef hızla kaydığı uyuşturucu madde bağımlılığına karşı ulusal ve uluslararası mücadelelerin ne denli etkili olduğu da tartışılır durumda.
   
      Her aile, kendi çocuklarını bu illette bulaşmalarını önlemek veya kurtarmak için hususi bir çaba sarf etmek mecburiyetindedir. Ancak; bu habis maddelerin verdiği zevk, kısa süreli ir-rasyonel dalgalanma hissi ve özenti, gençliğin bu maddelere olan ilgisinin önüne geçememektedir.

      Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ticareti gibi bu maddelerin ticaret maksatlı olarak nakledilmesi, saklanması, depolanması, devredilmesi gibi fiiller de Ceza Kanunumuzda suç olarak düzenlenmiştir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu ile ilgili daha önce kaleme almış olduğumuz makalemizde , bu konuda kısaca bilgi vermeye çalışmış idik.

      Bu makalemizde ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçlarında etkin pişmanlık hükümleri ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

      Unutulmamalıdır ki bu makale, toplumu bilgilendirme amaçlı olarak yazılmış olup, ilgili konuda kısaca bilgi vermekten öte bir iddia taşımamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin, bu konuda yazılmış ve kurumumuz tarafından da yayınlanan ayrıntılı yayınlara veya Yüksek Mahkeme kararlarına bakmaları daha uygun olacaktır.

                Makale için tıklayınız: http://yuksekkayalawoffice.com/index.php?page=uyusturucu-etkin-pismanlik
#3
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ SUÇU

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu nedir?

Hangi fiiller uyuşturucu ticareti suçuna vücut verir?

Uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik soruşturma ve yargılamalarda nelere dikkat edilmelidir?

Bu suçlara yönelik ihbarların hepsi doğru mudur?

Uyuşturucu ticareti suçunu her üstlenen, ceza alır mı?

Daha fazlası, makalemizde...

http://www.yuksekkayalawoffice.com/index.php?page=uyusturucu-ve-uyarici-madde-ticareti-sucu

#4
               SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU

               GİRİŞ
   
               Bir döneme damgasını vuran ve hemen hemen tüm toplumda "cezaevine girme" korkusu oluşturan "Özel Yetkili" savcılık makamlarının "araç" olarak kullandıkları "itham"ın başında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçu gelmektedir.

      Yoğun telefon dinlemeleri, teknik takipler, bizzat kolluk tarafından gerçekleşen "hukuka aykırı delil" elde etme girişimleri, dijital alandaki kayıtlarla oynamalar, ses dökümlerinin makaslanması ve değiştirilmesi gibi birçok hukuk dışı uygulamaların temelinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma suçundan dolayı bir itham altında bulunma yatmaktadır.

      Konuşmaların her zaman dinlendiği paranoyasına kapılan bir nesil oluşturan bu uygulamalar, insanların aile içerisindeki rutin konuşmalar sırasında dahi, telefonları başka odada bulundurmak zorunluluğuna itmiştir. Medyada devamlı suretle "suç örgütü çökertildi" başlığı ile yayınlanan haberler, mahallelerde gerçekleştirilen "şafak operasyonları" ve devletin üst kademesinde bulunan birçok kişinin (suç örgütü olmasa da terör örgütü ithamı ile) tutuklanması ve bu kişilerin hukuka aykırı bir şekilde yıllarca cezaevinde kalmaları ve hatta ölmeleri, toplumda; "organize suçluluk" a ve organize suçluluğun en somut yansıması olan "örgüt suçlaması"na karşı bir korku oluşturmuştur. Oluşturulan bu "korku imparatorluğu"na bağlı olarak, nasıl bir amaç güdüldüğü de, izahtan öte apaçık bir malumattır.

      Madalyonun bir yüzü böyle iken, madalyonun karanlık tarafında ise, gerçekten kurulan suç örgütleri, toplumda "öne alınamayan" suç dizgeleri oluşturmaya devam edegelmişlerdir.

      İşte biz bu kısa çalışmamızda, madalyonun her iki yüzünün de tam olarak anlaşılması için, TCK md. 220  üzerine bu incelemeyi yayınlamayı uygun görmekteyiz.
   
                 Bu makalemizde neler var?

                 -SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU NEDİR?

                 -SUÇ ÖRGÜTÜNE LİDERLİK DİYE BİR SUÇ VAR MIDIR?

                 -SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU NASIL BELİRLENİR?

                 -SUÇ ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK SUÇ MUDUR?

                 Bu ve buna benzer bir çok sorunun cevabını, makalemizde bulabilirsiniz...

                 Makalenin tamamın için: SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU

                 YÜKSEKKAYA LAW OFFICE
#5

Aynı zamanda "gasp" olarak da bilinen "yağma", Ceza Hukukumuzun en tartışmalı suç tiplerinden biridir. Bu enteresan suç tipi üzerine, kısa bir inceleme...

http://yuksekkayalawoffice.com/index.php?page=yagma